مطالبه گر

مطالبه گر

مطالبه گر

مطالبه گر

مطالبه گر

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شبیخون فرهنگی» ثبت شده است

۰۱
تیر

« شکل لباس، چه پوشیدن، چگونه پوشیدن و از کدام الگوی پوشش استفاده کردن، جزو مصادیق و نمونه‎‎های بارز فرهنگ عمومی جامعه است که در مسیر زندگی و حرکت‎های آینده یک ملت در درازمدت تأثیر دارد.» 

                                             « امام خامنه ای »


خلقت و آفرینش انسان به گونه ای است که همواره از حالت یکنواختی گریزان بوده و در مقابل از تحول و نوآوری استقبال می کند. در صورتی که این تحول و نوآوری از روی آگاهی صورت پذیرد، زندگی آدمی دلپذیر و خوشایند خواهد بود. شاید پیدایش مد و مدگرایی ریشه در همین خصایص انسان دارد و در واقع نیازهایی از جمله تنوع طلبی، زیبایی خواهی، کمال جویی منشا اصلی آن محسوب می شود . واژه مد در لغت به معنای سلیقه، اسلوب و شیوه به کار می رود و عبارت است از روش هایی که به صورت موقتی و بر اساس ذوق و سلیقه افراد یک جامعه به وجود می آید و در سبک زندگی، لباس پوشیدن، نوع آداب و معاشرت و ... تغییراتی ایجاد می کند. در طول تاریخ هرگاه مدگرایی آگاهانه و با توجه به فرهنگ و چهارچوب های فکری و اعتقادی جامعه صورت گرفته، نه تنها به نیازهای ذاتی انسان پاسخ داده بلکه به عنوان یک دستاورد اجتماعی، به رشد فرهنگ جوامع کمک نموده و شیوه ای برای معرفی هنر و فرهنگ ملتها در ادوار مختلف به شمار رفته است. 


در این مقاله بنا نیست صرفا به مسئله پوشش، مد و مدگرایی پرداخته شود، آنچه مد نظر است توجه به تهاجم فرهنگی دشمنان این مرز و بوم و استفاده ابزاری از مد و مدگرایی به منظور تاثیر گذاری بر روند فکری و فرهنگی جامعه ایران اسلامی است. هجمه ای که در آن استعمارگران برای رسیدن به مقصود خود به صورت وسیع تر، آسان تر و سریع تر، از ابزار رسانه ای و خصوصا اینترنت و فضای مجازی بهره های فراوان می جویند.

  • .... رفیعا