مطالبه گر

مطالبه گر

مطالبه گر

مطالبه گر

مطالبه گر

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۰
مرداد


وجود اینترنت به فرموده رهبر معظم انقلاب «نعمت بزرگی است »، نعمتی که با فراهم آوردن زمینه های مناسب، طیف وسیعی از اطلاعات، بدون محدودیت و فراتر از مرزهای جغرافیایی در سراسر جهان منتشر شده و به نحو چشمگیری به یک رسانه ارتباطی و اطلاعاتی مبدل شده است. اما اهداف تروریستی و جاسوسی، وجود هرزه نگاریهای جنسی، ترویج خشونت و فساد، نشر اطلاعات محرمانه و خصوصی افراد و سازمانها و موارد بسیار زیاد دیگر، بعضا این نعمت را به نقمت مبدل کرده و اینجاست که برای رفع این آسیب، ضرورت کنترل  اینترنت برای همه دولتها و کشورها امری اجتناب ناپذیر و حیاتی تلقی می شود .


در بسیاری از کشورهای غربی به منظور جلوگیری از این قبیل سؤ استفاده ها در فضای مجازی، کنترل و نظارت جدی توسط سیستم های امنیتی صورت می پذیرد. در کشورهای شرقی و مذهبی دامنه کنترل کمی وسیع تر شده و مسائل اعتقادی را نیز در بر می گیرد .

با پیدایش کنترل و مسدود سازی، لغت جدید فیلترینگ وارد فرهنگ اینترنت شد. این واژه در لغت به معنی پالایش و زدودن ناپاکی، ودر فرهنگ اینترنت به معنی جلوگیری از دسترسی کاربران به سایت ها و مطالب ناشایست است. آنچه باعث تفاوت جوامع مختلف در بحث کنترل و پالایش و به عبارت بهتر فیلترینگ می شود، توجه به ارزشهای بنیادین و تفاوت در موقعیت سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور است.


پروفسور اریک نهولد، استاد دانشگاه وین و اتریش و اشتوت کارت در آلمان در خصوص فیلترینگ و کنترل محتوای وب می گوید :

  • .... رفیعا