مطالبه گر

مطالبه گر

مطالبه گر

مطالبه گر

مطالبه گر

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۶
فروردين


« یکی از کارهای بسیار مهمی که امروز در دستور کار نظام سلطه است ،تهاجم خبری ، فرهنگی و اخلاقی به کشورهاست ...امروز جنگ دنیا جنگ رسانه است ».

" امام خامنه ای ۱۳۸۵ "


نقش رسانه ها در جهت دهی و مدیریت افکار عمومی بر هیچ کس پوشیده نیست و به همین دلیل رسانه های جمعی ، منبع مهم قدرت بشمار می روند  ، و برای تامین منافع گروهها و جناحهای مختلف سیاسی جهت دهی می شوند .


امروزه داشتن اطلاعات از تصاحب معادن طلا و نفت  و سرمایه های اقتصادی کشورها ،  ارزشمندتر است . چرا که اطلاعات باعث کسب قدرت و قدرت بیشتر باعث کسب ثروت خواهد شد و از همین رو ست که رسانه ها با داشتن اطلاعات بیشتر به قدرت قابل توجهی دست یافته اند .

در حال حاضر جهان معاصر با واقعیتی تلخ در عرصه رسانه روبرو ست و آن قدرت نمایی سلطه گران و وقوع جنگ های رسانه ای است . 

واقعیتی که در ظاهر امر جدال بین شبکه های خبری و سایت های اینترنتی و خبر گزاریهاست ولی در واقع در پشت این جنگ ژورنالیستی سیاستهای پنهانی نهفته است که بعضا توسط بودجه های رسمی و سرویسهای جاسوسی صهیونیستی  پشتیبانی می شود .

  • .... رفیعا