مطالبه گر

مطالبه گر

مطالبه گر

مطالبه گر

مطالبه گر

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قرارگاه فرهنگی» ثبت شده است

۰۵
مهر

"فرهنگ به معنای هوایی است که تنفس می کنیم . فرهنگ روح و هویت یک ملت است .فرهنگ حاشیه و ذیلِ اقتصاد نیست، حاشیه و ذیلِ سیاست نیست، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگ است ".                   امام خامنه ای. 


ایران به دلیل موقعیت خاص منطقه ای در طول تاریخ، همواره مورد هدف و هجوم فرهنگ بیگانه قرار گرفته است. این حملات سال های بسیار دور، همچون هجوم فرهنگ های مغول و یونان در تاریخ به ثبت رسیده و از آن زمان تا دوره رضاخان که سرفصل جدید و جدی حملات استعمارگران به فرهنگ و اعتقادات این مرز و بوم آغاز شد، تا کنون ادامه داشته است. در همه ادوار از میان نخبگان و بزرگان کسانی یافت می شوند که متعصبانه فرهنگ آریایی را  ستایش کرده و به تقابل با هر نوع فرهنگ وارداتی می پردازند. حتی برخی افراطیون، ورود دین مبین اسلام به ایران را نوعی تهاجم فرهنگی اعراب می دانند.

واکنش برخی دیگر دقیقا مقابل این گروه بوده و با آغوشی باز، شتابان به استقبال فرهنگ وارداتی رفته و در آن ذوب شده اند. این عده، فرهنگ ایرانی-اسلامی را الگویی ضعیف و نا کارآمد دانسته و رشد و تعالی را در فرهنگ غربی جستجو می کنند. آنها در خوشبینانه ترین حالت، فرهنگ خودی را قابل احترام می دانند ؛ ولی برای آن تاریخ مصرف قرار داده و معتقدند فرهنگ بومی و ملی بیشتر برازنده موزه هاست. در این میان بزرگانی یافت می شوند که درنگ و تأمل کرده و با انتقاد منصفانه از فرهنگ وارداتی و بهره گیری صحیح از آن، دلسوزانه حفظ و حراست از فرهنگ خودی را یاد آور شده اند.

  • .... رفیعا