مطالبه گر

مطالبه گر

مطالبه گر

مطالبه گر

مطالبه گر

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جاسوسی اینترنتی» ثبت شده است

۰۲
مهر


هر روز شاهد ورود نرم افزارهای جدید به بازار داغ فناوری های دیجیتال هستیم، اما متاسفانه هنوز اسامی بسیاری از نرم افزارها و برنامه های تولید شده توسط متخصصین داخلی، به گوش بسیاری از کاربران ایرانی نا آشنا است. وجود نرم افزارهای خارجی، بخصوص نوع صهیونیستی آن در فضای مجازی داخلی، بدون هیچ مانع و ضابطه ای، نه تنها دشمن فرصت طلب را برای جاسوسی اطلاعات فردی و اجتماعی و نفوذ در افکار عمومی و استحاله فرهنگی کاربران ایرانی، حریص تر و گستاخ تر کرده، بلکه به علت عدم استقبال از نرم افزار بومی توسط شهروندان ایرانی، تولید و قوت گرفتن نرم افزارهای ملی را با مشکل مواجه کرده است. 

استقبال بیش از حد کاربران ایرانیِ بی اطلاع از واقعیت های پشت پرده این شبکه های جاسوسی اینترنتی، میزان توجه به پیام‌رسان های وارداتی صهیونیستی را به حدی رسانده، که در یکی از همین جنگ افزارها در ایران، بیش از دوازده میلیون دانلود صورت گرفته، در حالی که هم نوع بومی آن از ربودن دل کاربران ایرانی ناتوان بوده و فقط حدود سیصد هزار دانلود برای یکی از نرم افزارهای مطرح ایرانی ثبت شده است. 

نداشتن کیفیت مطلوب و نبودن استاندار لازم و غیر قابل نصب بودن نرم افزارهای بومی بر روی تمامی انواع گوشی و عدم تبلیغ و اطلاع رسانی و تشویق عموم مردم از سوی رسانه های دولتی و غیر دولتی به منظور حمایت از نرم افزارهای ایرانی و از همه مهمتر عدم حمایت مالی و تسهیلاتی دولت از تولید کنندگان این نرم افزارها که منجر به کاهش سطح کیفی آنها می شود، علت عدم استقبال ایرانیان از نرم افزارهای بومی است. 

  • .... رفیعا